logo党建工作
主页>党建工作>党员发展>

关于 李明 等73名同志拟转为中共正式党员的公示

来源:狗万提现方式作者:党建工作2018-05-30 11:30:16

经党支部支委会研究决定,拟于近期召开支部党员大会,讨论李明等73名同志预备党员转正的问题,现将李明等73名同志有关情况公示如下:

 

序号

姓名

行政班级

性别

出生年月

职务

申请入党时间

成为积极分子时间

成为预备党员时间

完成40个志愿时

农经本科生党支部(5人)

1

李 明

14农经1班

1993.12

班级组织委员

2014.09.25

2016.05.25

2017.05.25

2

崔方镤

14农经1班

1995.12

2014.09.25

2015.10.25

2016.11.28

3

张 奕

14农经丁颖班

1995.08

2014.10.02

2014.11.02

2017.05.25

4

罗立凯

15农经1班

1997.06

2015.09.17

2015.10.17

2016.11.28

5

吴润英

15农经丁颖班

1997.01

15-16级党小组组长

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.25

经济第一本科生党支部(9人)

1

王莹欢

14经济类1班

1996.04

组织委员

2014.09.08

2014.10.08

2017.05.26

2

陈佳纯

14经济类3班

1995.11

2014.09.08

2014.10.08

2017.05.26

3

庄燕津

14经济类3班

1995.12

组织委员

2014.09.08

2014.10.08

2017.05.26

4

林小惠

15经济类1班

1997.08

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.26

5

陈晓婷

15经济类1班

1996.08

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.26

6

吴洁娜

15经济类2班

1996.01

2015.09.25

2016.10.25

2017.05.26

7

区俏盈

15经济类2班

1997.08

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.26

8

杜丹瑜

15经济类2班

1995.04

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.26

9

张诗雅

15经济类3班

1996.05

专业班班长

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.26

经济第二本科生党支部(7人)

1

曾灿亮

14经济类6班

1995.03

2014.09.08

2014.10.08

2017.05.24

2

薛钊杰

15经济类5班

1996.04

专业班班长

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.26

3

陈晓冰

15经济类5班

1996.12

自管委阳光体育部部长

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.26

4

龙绮敏

15经济类6班

1995.12

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.24

5

王 炜

15经济类6班

1996.12

行政班体育委员

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.24

6

顾珍妮

15经济类6班

1996.11

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.24

7

程玉婷

17金融学6班

1997.05

党务工作室秘书部干事

2016.01.22

2016.01.30

2017.02.28

经济第三本科生党支部(12人)

1

廖 燊

14经济类10班

1995.08

14级总楼层代表

2014.09.08

2014.10.08

2017.05.24

2

孙培蓓

14经济类10班

1995.07

2014.09.08

2014.10.08

2017.05.26

3

廖威铭

14经济类8班

1996.06

14级党小组长

2014.09.01

2014.10.01

2017.05.24

4

陈嘉慧

14经济类9班

1995.03

14级党小组长

2014.10.09

2016.03.31

2016.05.24

5

陈志铭

15经济类12班

1997.07

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.24

6

谢丽莹

15经济类7班

1997.01

17级金融2班助理班主任

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.24

7

许健聪

15经济类8班

1997.08

15级经济类8班文体委员

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.24

8

吕 健

15经济类8班

1997.04

经管团委组织部部长

2015.09.17

2016.03.24

2017.05.24

9

李思锟

15经济类8班

1996.11

校科技创新与创业联合会副主席

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.24

10

胡绮君

15经济类9班

1996.11

生活发展委员

2015.10.01

2015.11.01

2017.05.24

11

梁金玲

17国际经济与贸易1班

1997.01

党务工作室组织部干事

2016.02.10

2016.03.18

2017.04.06

12

吴子滢

17金融学7班

1997.10

校学生信息委员会实践部委员

2016.02.10

2016.02.18

2017.03.15

工商管理类第一本科生党支部(10人)

1

刘靖华

14工商管理类2班

1996.08

2014.09.08

2014.10.08

2017.05.30

2

李晓诗

14工商管理类3班

1996.07

14级就业助理

2014.09.08

2014.10.08

2017.05.30

3

郑晓刘

14工商管理类4班

1995.08

行政班班长

2014.09.08

2014.10.08

2017.05.30

4

谢丽婷

15工商管理类4班

1996.02

行政班班长

2014.09.25

2014.10.25

2017.05.30

5

林洁蕾

15工商管理类1班

1996.01

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.30

6

周晓婷

15工商管理类1班

1996.04

信息技术中心网信部部长

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.30

7

温嘉雨

15工商管理类2班

1997.07

行政班班长

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.30

8

陈培盈

15工商管理类2班

1996.09

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.30

9

劳锦莹

15工商管理类3班

1996.01

15级专业负责人

2015.09.17

2015.10.17

2017..5.30

10

唐 恩

17工商管理类2班

1997.12

团支书

2016.01.28

2016.02.02

2017.03.01

工商管理类第二本科生党支部(6人)

1

李沁言

14工商管理类6班

1996.03

2014.09.08

2014.10.08

2017.06.06

2

郭 辉

14工商管理类7班

1995.12

行政班班长

2014.09.08

2014.10.08

2017.06.06

3

徐泳榆

14工商管理类8班

1996.08

2014.09.08

2014.10.08

2017.06.06

4

涂慧荣

15工商管理类4班

1997.02

文体委员

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.30

5

梁美婷

15工商管理类5班

1997.02

2015.09.17

2015.10.17

2017.06.06

6

周思蕊

15工商管理类5班

1997.07

2015.09.17

2015.10.17

2017.06.06

工商管理类第三本科生党支部(8人)

1

林顺芝

14工商管理类10班

1996.01

专业负责人

2014.09.08

2015.09.08

2017.06.06

2

林君杰

14工商管理类12班

1995.08

2014.09.08

2015.09.08

2017.05.27

3

林 瑶

14工商管理类12班

1996.03

2014.09.08

2015.09.08

2017.05.27

4

苏晓云

14工商管理类9班

1996.02

14级专业负责人

2014.09.08

2015.09.08

2017.06.06

5

陆秀文

15工商管理类8班

1998.03

团支书

2016.03.09

2017.03.09

2017.06.06

6

戚芷翌

15工商管理类8班

1996.12

2015.09.17

2016.09.17

2017.06.06

7

周晓虹

15工商管理类9班

1996.11

2015.09.17

2016.09.17

2017.05.27

8

邹小园

15工商管理类9班

1995.11

行政班班长

2015.09.17

2016.09.17

2017.05.27

工商管理类第四本科生党支部(12人)

1

郑思婷

14工商管理类13班

1995.08

行政班班长

2014.09.08

2014.10.08

2017.05.27

2

郑绿敏

14工商管理类15班

1995.01

专业班班长

2015.03.02

2015.04.02

2016.12.02

3

崔婉婷

14工商管理类16班

1996.04

2014.09.25

2014.10.25

2016.12.16

4

赵晓仪

14工商管理类14班

1996.02

14级专业负责人

2014.09.25

2014.10.25

2017.05.27

5

梁银凤

14工商管理类15班

1995.01

行政班班长

2015.12.10

2016.01.10

2017.05.27

6

黎敏敏

14工商管理类16班

1995.08

2014.09.25

2014.10.25

2016.12.05

7

王捷雨

15工商管理类10班

1996.01

2015.09.18

2015.10.18

2017.05.27

8

方淑琳

15工商管理类11班

1997.08

心晴工作室宣传部部长

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.27

9

罗东林

15工商管理类11班

1996.05

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.27

10

黄子珊

15工商管理类13班

1997.07

2015.09.17

2015.10.17

2017.05.27

11

叶文敏

15工商管理类13班

1997.01

2015.09.20

2015.10.20

2017.05.27

12

江 旋

17工商管理类12班

1998.02

党务工作室秘书部干事

2016.03.13

2016.04.13

2017.05.08

经济类学术型硕士研究生党支部(1人)

1

肖仲烁

15硕士经济1班

1992.12

班长

2015.09.25

2015.10.25

2017.05.31

管理类学术型硕士研究生党支部(2人)

1

李亚男

15管理1班

1994.06

2015.10.20

2015.12.01

2017.05.31

2

黄 诚

16管理1班

1993.05

院研究生会学习部部长

2014.04.20

2014.05.20

2017.05.31

专业硕士研究生党支部(1人)

1

陈静雯

16农村与区域发展

1993.10

院研究生会科技部部长

2012.10.07

2016.04.10

2017.05.10

 

 

公示时间为5月30日至6月4日共5天,公示期内,如有异议,请(书面或电话)向狗万提现很快党委反映。

联系人:梁耀明老师

联系电话:85280215

 

      

经济管理狗万提现很快党委

2018年5月29日